Home | Teória | Prax | Klienti | Sponzoring | Novinky | Legislatíva | URL | Email | Chat | WebMail

 

Reklama

Netvertising

Reklama

dnes je

NETVERTISING.SK
Virtuálny online portál o reklame v internetovej sieti nielen v Slovenskej republike!

Vydavateľ:

Akronet, Prešov
IČO
37051652
DIČ 7104029174
Číslo účtu 2628043339/1100

Visoft, Banská Bystrica
IČO
31440517/621
DIČ 31440517/621
Číslo účtu 2629002985/1100

Registrátor:
Mgr. Peter Krákorník
Mukačevská 5
080 01 Prešov
Tel.: 091 / 467 12

Šéfredaktor:
Mgr. P. Krákorník
Zástupca šéfredaktora:
Ing. Viktor Ištok
Redakcia:
Práve Ťa hľadáme!
Práve Ťa hľadáme!
Odborní garanti:
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
Technický riaditeľ:
Ing. Viktor Ištok
Inzercia, Reklama:
www.netvertising.sk
Grafické riešenie:
Mgr. P. Krákorník

Fotografie:
archív sajtu
Webmaster:
Mgr. P. Krákorník
Web:
Akronet, Prešov

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Katalógové browsery
www.best.sk
www.box.sk
www.edom.sk
www.katalog.sk
www.napri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové browsery
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Štatistické servery
www.naj.sk
www.netsearch.sk

Voľný WWW priestor
www.home.sk
www.miesto.sk

E-mail zadarmo
www.pobox.sk
www.post.sk
www.inmail.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel

Výmenný reklamný systém
www.gooo.sk

Voľne šírený softvér
www.tucows.sk
www.archiv.sk

- Webmail -

Adresát / To:

Predmet / Subject:
Odosielateľ meno / From:
Váš e-mail / Yours email:

Text správy / Message:

 


Popis služby

WebMail je bezplatná služba elektronickej pošty, ktorá nevyžaduje od odosielateľa pošty osobné vlastnenie elektronickej poštovej schránky (konta), pričom je prístupná všade tam, kde sa dá načítať táto webová stránka, čo je de facto možné na každom lepšom PC pripojenom do internetovej siete!

Návod na použitie

  1. Do rubriky Adresát / To napíšete elektronickú adresu osoby, ktorej je pošta určená.

  2. Do rubriky Predmet / Subject uvediete krátky a čo možno najvýstižnejší popis, titulok obsahu samotnej elektronickej pošty.

  3. Do rubriky Odosielateľ meno / From napíšete svoje meno a priezvisko, prípadne uvediete prezývku, pod ktorou by Vás mal adresát identifikovať.

  4. Do rubriky Váš e-mail / Yours email uveďte svoj e-mail, ak ho máte. Ak nevlastníte elektronickú poštovú schránku, rubriku nechajte prázdnu.

  5. Rubrika Text správy / Message je určená pre samotnú poštovú správu. Jej veľkosť nie je obmedzená. Upozornenie! Prílohu sa cez tento systém nedá odoslať.

  6. Ak ste správne vyplnili všetky rubriky a chcete skutočne správu zaslať elektronickou formou, prosím, stlačte tlačidlo s nápisom Odoslať. V prípade, že ste si to rozmysleli a správu si neprajete odoslať, obsah formulára môžete jednoducho vymazať či odoslanie správy zablokovať tlačidlom Vymazať.

Ďakujeme Vám, za využívanie našej služby!

Autori projektu


Reklama


COPYRIGHT © AKRONET & VISOFT 1999 - 2002. All Rights Reserved.
DESIGNED BY PETER KRÁKORNÍK, BRATISLAVA, SLOVENSKO

E-MAIL: akronet@akronet.sk
MADE IN SLOVAKIA

Connected to Casablanca.sk!   ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

Aktualizácia
27.01.2002 16:25:30

Pridaj e-mail

Výmenné reklamné systémy v SR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v ČR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v EU
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v USA
www.gooo.sk

WWW stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou minimálne 15".