Home | Teória | Prax | Klienti | Sponzoring | Novinky | Legislatíva | URL | Email | Chat | WebMail

 

Reklama

Netvertising

Reklama

 

dnes je

NETVERTISING.SK
Virtuálny online portál o reklame v internetovej sieti nielen v Slovenskej republike!

Vydavateľ:

Akronet, Prešov
IČO
37051652
DIČ 7104029174
Číslo účtu 2628043339/1100

Visoft, Banská Bystrica
IČO
31440517/621
DIČ 31440517/621
Číslo účtu 2629002985/1100

Registrátor:
Mgr. Peter Krákorník
Mukačevská 5
080 01 Prešov
Tel.: 091 / 467 12

Šéfredaktor:
Mgr. P. Krákorník
Zástupca šéfredaktora:
Ing. Viktor Ištok
Redakcia:
Práve Ťa hľadáme!
Práve Ťa hľadáme!
Odborní garanti:
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
Technický riaditeľ:
Ing. Viktor Ištok
Inzercia, Reklama:
www.netvertising.sk
Grafické riešenie:
Mgr. P. Krákorník

Fotografie:
archív sajtu
Webmaster:
Mgr. P. Krákorník
Web:
Akronet, Prešov

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Katalógové browsery
www.best.sk
www.box.sk
www.edom.sk
www.katalog.sk
www.napri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové browsery
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Štatistické servery
www.naj.sk
www.netsearch.sk

Voľný WWW priestor
www.home.sk
www.miesto.sk

E-mail zadarmo
www.pobox.sk
www.post.sk
www.inmail.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel

Výmenný reklamný systém
www.gooo.sk

Voľne šírený softvér
www.tucows.sk
www.archiv.sk

- Sponzorujeme -

Do nášho výmenného reklamného systému sme bezplatne zaradili nasledujúce domény občianskeho združenia VEDA.SK, ktorého cieľom je rozvoj a propagácia vedy v prostredí internetu!

Podporte aj Vy dobrú myšlienku! Veď v informačnom veku je práve poznatok, jeho rýchla distribúcia a materiálne zrealizovanie tým, čo bude ľudstvo deliť na globalizátorov a globalizovaných... Slovensko má ešte šancu! A preto Vás prosíme - podporte domény:

www.astronomia.sk || www.biologia.sk || www.botanika.sk || www.dejiny.sk || www.economy.sk || www.elektrotechnika.sk || www.estetika.sk || www.farmakologia.sk || www.filozofia.sk || www.fyzika.sk || www.futurologia.sk || www.chemia.sk || www.lingvistika.sk || www.politologia.sk || www.psychologia.sk || www.sexuologia.sk || www.sociologia.sk || www.veda.sk || www.zoologia.sk

Please fill out this form and we will contact you with more information. Thank you.

Yes, I want to sponsor

First Name

Last Name

Company

Street

City

Zip

State/Country

E-mail

Phone

Fax

Doterajší sponzori projektu VEDA.SK
A-Z (Bratislava), Akronet (Prešov), Casablanca INT (Praha), EuroWeb Slovakia (Bratislava), Ing. Viera Melušová (Bratislava), Lox Technologies (Piešťany), Visoft (Banská Bystrica).


Reklama


COPYRIGHT © AKRONET & VISOFT 1999 - 2002. All Rights Reserved.
DESIGNED BY PETER KRÁKORNÍK, BRATISLAVA, SLOVENSKO

E-MAIL: akronet@akronet.sk
MADE IN SLOVAKIA

Connected to Casablanca.sk!   ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

Aktualizácia
27.01.2002 16:23:15

Pridaj e-mail

Výmenné reklamné systémy v SR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v ČR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v EU
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v USA
www.gooo.sk

WWW stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou minimálne 15".