Home | Teória | Prax | Klienti | Sponzoring | Novinky | Legislatíva | URL | Email | Chat | WebMail

 

Reklama

Netvertising

Reklama

dnes je

NETVERTISING.SK
Virtuálny online portál o reklame v internetovej sieti nielen v Slovenskej republike!

Vydavateľ:

Akronet, Prešov
IČO
37051652
DIČ 7104029174
Číslo účtu 2628043339/1100

Visoft, Banská Bystrica
IČO
31440517/621
DIČ 31440517/621
Číslo účtu 2629002985/1100

Registrátor:
Mgr. Peter Krákorník
Mukačevská 5
080 01 Prešov
Tel.: 091 / 467 12

Šéfredaktor:
Mgr. P. Krákorník
Zástupca šéfredaktora:
Ing. Viktor Ištok
Redakcia:
Práve Ťa hľadáme!
Práve Ťa hľadáme!
Odborní garanti:
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
Technický riaditeľ:
Ing. Viktor Ištok
Inzercia, Reklama:
www.netvertising.sk
Grafické riešenie:
Mgr. P. Krákorník

Fotografie:
archív sajtu
Webmaster:
Mgr. P. Krákorník
Web:
Akronet, Prešov

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Katalógové browsery
www.best.sk
www.box.sk
www.edom.sk
www.katalog.sk
www.napri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové browsery
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Štatistické servery
www.naj.sk
www.netsearch.sk

Voľný WWW priestor
www.home.sk
www.miesto.sk

E-mail zadarmo
www.pobox.sk
www.post.sk
www.inmail.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel

Výmenný reklamný systém
www.gooo.sk

Voľne šírený softvér
www.tucows.sk
www.archiv.sk

- Teória -


SLOWWWNÍK pre webvertising || SLOWWWNÍK pre newbie

Kto je newbie? Neskúsený užívateľ internetu alebo počítačový začiatočník. Tento anglický slangový výraz na označenie nováčika na informačnej diaľnici či vo svete počítačov sa ujal na celom svete.

Adware - program, ktorý možno používať zdarma, rovnako ako freeware. Rozdiel je v tom, že pokiaľ je adware aktívny a váš počítač je pripojený k internetu, sťahuje zo siete reklamu, ktorú zobrazuje na monitore. Výdavky na vývoj programou sa autorovi vrátia v podobe poplatkov od inzerentov.

Antivírus - program, ktorý zabezpečuje ochranu systému či súboru pred "nakazením sa" vírusom. V prípade, že už ochromil "organizmus", kvalitný antivírusový program by ho mal zlikvidovať, čo v praxi častokrát nie je také jednoduché.

AOL - America OnLine, jeden z najväčších amerických a vôbec svetových providerov.

Aplikácie - všeobecne sa tým myslí počítačový program (napr. textový editor).

Applet - malý program v jazyku Java, ktorý možno zakomponovať do www stránky. Od bežných Java aplikácií sa odlišuje tým, že nemá povolený prístup ku všetkým súborom a periférnym zariadeniam počítača, na ktorom beží.

ASCII - American Standard Code for Information Interchange. Hoci to na prvý pohľad vyzerá zložito, ide o jednoduchý spôsob číselného kódovania alfanumerických znakov v komunikácii medzi elektronickými zariadeniami. Každý znak (písmeno, číslica a pod.) má priradenú číselnú hodnotu v rozmedzí od 0 do 127. Napríklad písmeno p má hodnotu 112, P hodnotu 80.

Attachment - objemnejší súbor (fotografie, tabuľky, grafy, obsiahly text a pod.), ktorý pripojíte k e-mailovej správe.

Auction - dražba, aukcia. Spôsob predaja, pri ktorom tovar získa ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu čiastku. O takýto predaj je na internete v súčasnosti veľký záujem. Zo zahraničných aukčných stránok je jednou z najnavštevovanejších www.ebay.com, z domácich www.onetwosold.sk.

Avatar - v počítačových hrách a trojdimenzionálnych chatoch je vaším avatarom bytosť alebo predmet, ktorý vás vo virtuálnom svete zastupuje. Môžete tak získať vysnívanú postavu, zmeniť si farbu vlasov, alebo sa stať kozorožcom či skákajúcou loptou. Termín pochádza z hinduizmu, kde označuje inkarnáciu božstva Višnu v ľudskej alebo zvieracej podobe.

Back - navigačný prvok na webovej stránke umožňuje dostať sa pri jej "listovaní" späť na predchádzajúcu stranu.

Banner - reklamný transparent v podobe pásika, bijúci do očí na exponovanom mieste - v záhlaví alebo v zápätí stránok. Ak vás reklama zaujala, treba naň kliknúť a dostanete sa na stránku, kde sa dozviete podrobnosti

BCC - skrytá kópia odoslaného e-mailu (Blind Carbon Copy). Ak správu posielate niekoľkým adresátom, ten z nich, kto bude v kolónke BCC, ju tiež dostane, ale ostatní príjemcovia o ňom nebudú vedieť.

Beta verzia - testovacia verzia. Skôr než je výsledný program hotový, jeho autori vytvoria niekoľko testovacích verzií, ktoré sú zväčša voľne prístupné na internete. Užívatelia ich môžu zdarma používať a autori si v praxi overujú, ako program funguje, a odstraňujú prípadné chyby.

Bit - skratka anglického binary digit, číslica dvojkovej (binárnej) číselnej sústavy; poznáme 0 alebo 1. Slúži ako základná jednotka informácie - jeden bit je jedna binárna číslica.

Bold - tučný rez písma, ktorý ponúkajú napr. textové editory.

Bookmarks - miesto, kam si ukladáte zaujímavé adresy, ktoré určite ešte navštívite. Mať poruke takýto zoznam je veľmi šikovné.

Boot - hovorí sa tak štartu počítača, pri ktorom je konečnou fázou načítanie a spustenie operačného systému. Ten sa zavádza najčastejšie z pevného disku, kde má vyhradené svoje miesto, ale aj z diskety, CD alebo iného vymeniteľného média.

Bps - bits per second (bity za sekundu, b/s). Ide o jednotku rýchlosti prenosu dát, napríklad modem s označením 56 kbps dokáže preniesť 56 000 bitov za sekundu.

Browser - prehliadač webových stránok (WWW klient), navigátor v internete. Napríklad MS Internet Explorer, Netscape Navigator.

Byte - (bajt). V počítačovom svete je to 8 bitov či osemmiestne binárne číslo. Jeho hodnota sa udáva v šestnástkovej alebo desiatkovej sústave. Môže mať aj 256 hodnôt (od 0 po 255), čo je 28.

Cache (čítaj "kaš") - vyrovnávacia pamäť. Pri internetovom prehliadači ide o priestor na pevnom disku počítača, kam sa ukladajú načítané strany a ich súčasti. Pri návrate na uloženú stranu ju prehliadač prečíta z pamäte cache, čím sa urýchli jej prezeranie. Môže sa však stať, že sa zobrazí pôvodná uložená strana, pričom na internete je už jej aktualizovaná verzia. Je preto možné nastaviť, ako dlho sa majú strany v pamäti uchovávať.

CGI - Common Gate Interface. Najstarší a stále veľmi spoľahlivý prostriedok na tvorbu interaktívnych stránok. Ide o špeciálny program, ktorý na servri spracuje užívateľom zadané informácie a vráti odpoveď, ktorou je napríklad www stránka s požadovaným obsahom.

Cookies - v súvislosti s internetom ide o informácie, ktoré server posiela Vášmu prehliadaču, aby ich uložil a v prípade potreby poslal späť serveru. Napríklad webové stránky, ktoré ponúkajú rozličné spôsoby prezerania či grafického spracovania, si takto dokážu "zapamätať", ktoré z ponúkaných možností ste pri poslednej návšteve zvolili, a automaticky vám ich opäť nastavia. V prehliadači môžete príjem cookies aj zakázať.

Counter - počítadlo. V súvislosti s internetom ide o program, ktorý zaznamenáva a zobrazuje počet návštevníkov príslušnej HTML stránky.

Cuckoo egg - "kukučie vajce" je zvukový MP3 súbor, ktorý (najčastejšie) obsahuje 30 sekúnd pôvodnej skladby a zvyšok dát predstavuje šum, prípadne hlasové správy ako "blahoželáme, našli ste kukučie vajce". Má pritom rovnakú veľkosť ako skladba, za ktorú sa vydáva, takže identifikovať ho môžete až po stiahnutí. Prvýkrát sa v sieti objavilo v júni minulého roka a má slúžiť na obmedzovanie pirátskej distribúcie hudby na internete.

Databáza - vo všeobecnosti systém alebo súbory potrebné na ukladanie údajov a dát rozličného druhu. K uloženým informáciám možno pristupovať pomocou systému, ktorý sa anglicky označuje ako DBMS (Data Base Management System - Systém na správu databázy). Na ukladanie, výber a triedenie údajov sa najčastejšie používa jazyk SQL (Structured Query Language - Štrukturovaný vyhľadávací jazyk).

Default - základný, východiskový, implicitný. Default nastavenie je také nastavenie, ktoré program používa ako základné, pokým ho užívateľ nezmení na iné.

Demo - demonštračná verzia aplikácie alebo hry. Využíva sa ako pôsobivá a presvedčivá reklama pri uvádzaní noviniek na trh. Umožňuje záujemcovi zoznámiť sa s ňou, overiť si jej prednosti, rozhodnúť sa pre jej kúpu...

DHTML - dynamické HTLM. Ide o rozšírenie jazyka HTML, pomocou ktorého možno prekonať obmedzené možnosti formátovania a rozloženia jednotlivých prvkov na www stránke vytvorenej bežným spôsobom. Jazyk HTML sa pritom nemení, ale zmena sa realizuje v prehliadači, ktorý pristupuje k stránke zmeneným spôsobom.

DNS - Domain Name Server. Server, ktorého úlohou je "prekladať" textom vyjadrenú adresu na IP adresu, ktorú počítače používajú pri komunikácii v internete - napríklad www.netvertising.sk na x.x.x.x (pozri nasledujúce heslo).

Doména - súčasť e-mailovej adresy. Určuje umiestnenie počítača alebo siete počítačov (adresa môže obsahovať aj viacero domén rôzneho významu, oddeľujú sa bodkami). Napríklad v adrese pantyhose@pantyhose.cz je hlavnou doménou cz (Česko, geografický druh). V adrese krakornik@bigfoot.com je hlavnou doménou com (komerčná inštitúcia). V adrese www.akronet.sk je hlavnou doménou posledná kratka vpravo, teda sk (Slovensko). Ďalšie príklady Štandardných pomenovaní domén: com, net, gov, edu, cz, us, ch, fr...

Download - bežne sa zvykneme vyjadrovať, že downloadujeme, teda sťahujeme informácie, dáta zo serveru.

Driver - ovládač. Program, ktorý ovláda určité zariadenie. Ovládací softvér sa po nainštalovaní stáva súčasťou operačného systému počítača. Určite poznáte napríklad ovládače tlačiarní alebo zvukových kariet.

DSL - Digital Subscriber Line. Spôsob pripojenia k internetu a prenosu dát, ktorý je rýchlejší než analógová telefónna linka či digitálna linka ISDN. Využíva bežnú telefónnu sieť a jeho najrýchlejšia verzia umožňuje užívateľovi sťahovať z internetu dáta rýchlosťou až 1,544 megabitov za sekundu.

Editor - program, ktorý slúži na tvorbu alebo úpravu určitého druhu súborov. Najznámejšie sú textové editory, umožňujú na počítači písať a upravovať text. Počítačovú grafiku možno tvoriť v grafických editoroch, za pomoci HTLM editorov vznikajú internetové stránky, zvukové editory spracúvajú audiosúbory, atď.

Egosurfing - označuje sa takto zisťovanie, koľkokrát sa vaše meno nachádza na internete. Skúste na ľubovoľnom vyhľadávacom portáli zadať svoje meno v úvodzovkách (v tvare "Meno Priezvisko") a možno budete prekvapení, kde všade seba alebo svojich menovcov objavíte.

E-mail - elektronická pošta, médium určené "na komunikáciu rýchlosti svetla" s inými ľuďmi, druhá najpoužívanejšia služba na internete (za WWW a pred FTP).

E-mailová adresa - jednoznačnú adresu má každý mailbox. Neobsahuje diakritické znamienka (čiarky, mäkčene a pod.). Na rozdiel od adries bežných webových stránok je pre ňu charakteristický tento znak @, čiže zavináč. Napr. projekt Netvertising má adresu: netvertising@netvertising.sk

Export - vývoz. V oblasti počítačov sa pod týmto pojmom rozumie schopnosť aplikácií ukladať súbory vo formátoch špecifických pre iné aplikácie. Napríklad dokument textového editoru MS Word možno exportovať vo formáte RTF, alebo vo formáte iného editoru, do ktorého Word dokáže dokumenty pomocou tzv. exportných filtrov ukladať.

FAQ - skratka Frequently Asked Questions. Väčšinou ide o súbor, dokument obsahujúci najčastejšie sa vyskytujúce otázky vrátane odpovedí na ne, ktoré sa týkajú určitej problematiky. Má rozličné formy, napríklad s touto skratkou sa stretnete pri elektronických konferenciách.

FAT - File Allocation Table, čiže spôsob ukladania súborov na disk, informujúci systém o tom, kde je súbor uložený a kde sa nachádzajú jeho jednotlivé časti. Používajú ho operačné systémy DOS a Windows.

Forward - funkcia, ktorá umožňuje poslať e- mailovú správu na ďalšiu adresu.

Free - na internete sa takto označujú bezplatné programy, služby.

Freemail - poštová schránka zadarmo. Takúto službu nájdete na mnohých webových stránkach. Stačí sa zaregistrovať a máte svoj e-mail, ku ktorému sa môžete dostať z akéhokoľvek počítača pripojeného na internet z ktoréhokoľvek kúta sveta, čo je obrovská výhoda.

Freeware - softvér, ktorý sa šíri zdarma aj na internete. Môžete si ho stiahnuť, využívať pre vlastnú potrebu, ale nesmiete ho ďalej predávať. Podlieha autorským právam.

FTP - File Transfer Protocol. Protokol na prenos dát, pomocou ktorého sa uskutočňuje prenos počítačových súborov na internete. Vďaka FTP je napríklad možné z ilnternetu uložiť súbor na pevný disk počítača.

FTP - File Transfer Protocol. Protokol určený na prenos počítačových súborov po internete. Vďaka nemu si môžete napr. stiahnuť voľne dostupné súbory na disk svojho počítača.

Gateway - medzisieťový uzol, ktorý umožňuje prepojenie rôznych druhov sietí určených na prenos elektronickej pošty.

GIF - Graphics Interchange Format. Formát grafických súborov navrhnutý v roku 1987. Maximálny počet súčasne zobraziteľných farieb je limitovaný na 256. Vhodný je najmä pre obrázky s väčšími súvislými plochami jednej farby.

GUI - Graphic User Interface. Grafické užívateľské rozhranie, typickým predstaviteľom sú Windows. Komunikácia užívateľa so systémom prebieha na grafickej báze pomocou myši či iného polohovacieho zariadenia.

Hacker - človek, ktorý sa snaží na internete dostať tam, kam nemá. Podľa niektorých ide o zloducha likvidujúceho bezpečnostné systémy. Podľa iných je to génius, ktorý sa v internete vyzná lepšie ako ktokoľvek iný.

Hardware - fyzická časť počítača. Sú to jednotlivé komponenty a zariadenia, čiže všetky súčasti počítača okrem operačného systému a programov - tie sa označujú ako software.

Hit - doslova "zásah". V súvislosti s internetom sa pod týmto pojmom rozumie požiadavka prehliadača o prevzatie jednej informácie zo servera. Napríklad na zobrazenie stránky s troma grafickými prvkami sú potrebné štyri "zásahy". Jeden pre HTML kód a tri pre grafiku.

Hoax - falošné upozornenie o nejestvujúcom počítačovom víruse.

Home - v prostredí www navigačný prvok s odkazom na homepage, ktorý vás počas surfovania kliknutím naň myšou vráti na domovskú stránku.

Homepage - domovská stránka. Zvyčajne "titulka" webových stránok. Je to tiež vaša stránka, ktorú vám prehliadač načíta a vy ju vidíte po spustení ako prvú.

HTML - Hypertext Markup Language, jazyk, ktorý sa používa na písanie www dokumentov, stránok.

HTTP - HyperText Transfer Protocol. Protokol na prenos hypertextových dokumentov, čo sú najmä webové strany, z internetového servera do prehliadača.

Hypertext - text, v ktorom niektoré výrazy fungujú ako odkazy. Kliknutím na takýto odkaz sa prenesiete na inú časť dokumentu či do dokumentu nového, často aj fyzicky veľmi vzdialeného od pôvodného.

Chat - namiesto neho sa môžete stretnúť aj s výrazom "pokec". Označuje písomné online rozprávanie, besedovanie medzi dvoma a viacerými internetovými záujemcami. Napr. obľúbené aj u nás sú chaty s celebritami či politikmi.

ICQ - Program na komunikovanie prostredníctvom internetu, ktorý umožňuje rýchlu a pohodlnú výmenu informácií. Podobných programov existuje viacero, ICQ je najrozšírenejší. Inštalačný súbor možno získať na adrese www.icq.com.

Import - dovoz. Označuje sa tak schopnosť aplikácií načítať súbory vo formátoch špecifických pre iné aplikácie, prípadne s nimi bežne pracovať. V textovom editore MS Word napríklad môžeme pomocou tzv. importných filtrov otvoriť súbor vytvorený jeho staršou verziou alebo úplne iným textovým editorom.

InstallShield - systém umožňujúci vytvárať inštalačné programy. Svoju vlastnú aplikáciu si pomocou neho môžete "zabaliť" do inštalačného programu, ktorý u užívateľa vykoná štandardnú inštaláciu a všetky potrebné zápisy do registrov operačného systému.

Inštalácia - proces realizovaný inštalačným programom, pri ktorom sa skopírujú potrebné súbory programu, ktorý chcete inštalovať, z distribučného média na požadované miesto na pevnom disku počítača. Zároveň sa môžu nastaviť hodnoty a príslušné parametre programu v operačnom systéme.

Interface - rozhranie, napríklad medzi počítačom a užívateľom. Ide v podstate o spôsob, akým si dve odlišné prostredia navzájom vymieňajú dáta.

Internet - obrovská celosvetová počítačová sieť, ktorá vám umožňuje prístup k informáciám a zároveň informácie šíriť.

Intranet - "domáca" internetová sieť, vnútorný internet v rámci organizácie. Na základe hesiel sa môžu jeho užívatelia dostať k rôznym zdrojom informácií

IP adresa - číselne vyjadrená jedinečná adresa servera alebo iného zariadenia pripojeného k internetu. Má tvar x.x.x.x, kde x je celé číslo v rozmedzí od 0 do 255. Jednoduchým prepočtom zistíme, že môže existovať maximálne 4,29 miliardy IP adries. Je to úctyhodné množstvo, ale dnes sa už začína hovoriť o ich nedostatku.

ISDN - Integrated Services Digital Network, čiže digitálne pripojenie na digitálnu telefónnu ústredňu. Oproti bežnému analógovému pripojeniu ponúka rýchlejšie vytáčanie, širšie prenosové pásmo pre modem a vyššiu prenosovú rýchlosť.

Java - programovací jazyk, ktoréo veľkou prednosťou je univerzálnosť.

JPG - alebo JPEG. Formát grafických súborov, ktorý vyvinula spoločnosť Joint Photographic Experts Group. Vyznačuje sa vysokou kompresiou dát, čo znamená, že výsledný súbor má prijateľnú veľkosť. Nevýhodou je stratovosť dát, a preto obrázok JPG nie je vždy úplne totožný s originálom.

Klient - (náprotivok servera) v oblasti internetu je to počítač alebo program, ktorý si "vyžiada" a prijme dáta od servera pre svoho užívateľa (alebo naopak).

Kompresia - zmenšovanie objemu dát. Pokiaľ namiesto @@@@@ napíšete 5*@, vykonali ste kompresiu dát. Ide len o zjednodušený príklad, skutočné programovanie algoritmy sú oveľa zložitejšie.

Konfigurácia - usporiadanie, zoskupenie. Pri počítačoch ide o súhrn nastavení rozličných hodnôt a parametrov, napríklad operačného systému alebo konkrétneho programu.

Konvertovať - previesť. Konvertovať možno napríklad obrázok z jedného formátu do iného, prípadne súbor z jednej znakovej sady do inej.

LAN - lokálna počítačová sieť, prepojenie skupiny počítačov, niečo ako miniverzia internetu.

Linux - operačný systém, ktorý sa stáva čoraz populárnejším kvôli svojej spoľahlivosti a najmä cene - v základnej podobe ho možno získať zdarma.

Log - súbor, najčastejšie textový, do ktorého sa zaznamenávajú aktivity určitého systému, programu alebo užívateľa. Napríklad vo Windows možno v súbore faultlog.txt nájsť zoznam chýb, ktoré sa stali počas štartu systému.

Mailbox - schránka elektronickej pošty.

Mailer - poštový klient, program určený na prácu s e-mailom. Napr. Netscape Messenger, MS Outlook Express, Pegasus Mail.

Manuál - návod, príručka, publikácia, ako sa zoznámiť s počítačom, browserom, scannerom a ďalšími vymoženosťami, s ktorými pracujete. Väčšinou príde rad na tohto pomocníka až vtedy, keď technika, ktovie prečo, odmietne poslúchať.

Mirror site - tzv. zrkadlová stránka, ktorá obsahuje presnú kópiu svojej materskej stránky. Takýto spôsob duplikovania sa využíva najmä pri www adresách, ktoré musia čeliť veľkému záujmu surferov. Ten spôsobuje ich pomalšie načítavanie, prípadne úplné vyradenie z činnosti. Po vytvorení zrkadlových stránok je rovnaký obsah prístupný na viacerých miestach, a tak sa k nemu dostane väčší počet záujemcov bez zbytočného obmedzovania internetovej premávky.

Modem - technické zariadenie meniace digitálne dáta z počítača na signál, ktorý možno prenášať prostredníctvom telefónnej linky.

MP3 - formát (prehrávač) na sťahovanie zvukových súborov z webových stránok.

Netiquette - etiketa an internete. Keďže web sa neustále mení, podlieha zmenám aj jeho etiketa. No niekoľko základných pravidiel platí stále - týkajú sa najmä e-mailov, diskusných skupín a chatu.

Nickname - prezývka, skratka nick. Používate ju namiesto občianskeho mena na internetových konferenciách a pri iných komunikačných príležitostiach. Ďalšia výzva pohrať sa so slovami a vymyslieť si originálnu prezývku.

NTFS - spôsob ukladania súborov na disk informujúci systém o tom, kde je súbor uložený a kde sa nachádzajú jeho jednotlivé časti. Tento systém používajú operačné systémy Windows NT.

Offline - opak výrazu online, čiže na internet nie ste pripojený.

Online - v internetovej reči znamená, že ste pripojený na internet. Rovnako môžete online, teda priamo, cez internet nakupovať, vybrať si ponúkané služby...

Page - na internete sa výrazom označuje jeden HTML dokument.

Password - heslo, ktoré je "vstupenkou" do väčšiny programov, sietí, systémov, do oblasti služieb...Ak uvidíte takéto okienko (môže byť označené skratkou PSE, PW), vymyslite si heslo, napíšte ho tam a zároveň si ho niekde poznačte, aby ste ho nezabudli.

PCI - Peripheral Component Interconnection. Zbernica počítača typu PC, rýchlejšia a výkonnejšia ako staršia zbernica typu ISA.

PGP - Pretty Good Privacy. Účinný systém na šifrovanie dát vyvinutý v USA, odkiaľ bol jeho vývoz donedávna zakázaný. Obľúbený je najmä pre svoju univerzálnosť, ktorá umožňuje využiť ho v rozličných oblastiach ochrany dát.

PHP - jeden z najlepších skriptovacích jazykov umožňujúci vytvárať interaktívne webové aplikácie. Pôvodne bol vyvinutý pre operačný systém Linux, dnes je už dostupný aj pre Windows. Pokiaľ ho chcete využívať na svojich stránkach, musí mať príslušný server inštalovanú podporu pre PHP.

PING - Packet Internet Groper. Pôvodne názov programu, pomocou ktorého možno zisťovať funkčnosť a rýchlosť spojenia medzi dvoma počítačmi pripojenými na sieť. Dnes sa tento výraz v prenesenom význame používa aj na označenie uvedenej činnosti.

Pixel - skratka Picture Screen Element, obrazový bod na monitore. Čím je menší a vo väčšej hustote, tým je vyššia kvalita monitoru.

Playlist - bežná súčasť prehrávačov audio a video súborov či zvukových CD. Vybrané súbory si môžete usporiadať do zoznamu (playlistu) a ten uložiť. Získate tak napríklad skupinu skladieb podľa momentálnej nálady alebo výber tých, ktoré uprednostňujete pred ostatnými. Zvolené súbory potom neotvárate po jednom, ale jednoducho kliknete na uložený zoznam a počítač si ich nájde sám.

Plug-in - programové moduly (hovorovo pluginy), ktorých pridaním sa zlepšujú napr. vlastnosti webových prehliadačov alebo prehrávačov browserov. Vďaka nim si môžeme prehrávať audio, video, spúšťať animácie...

POP3 - Post Office Protocol 3, protokol na príjem pošty. Ak sa rozhodnete využiť služby servera ponúkajúceho mailovú schránku zdarma, všimnite si, či má prístup iba cez web rozhranie, alebo aj cez POP3. Webový prístup znamená, že poštu si môžete čítať v okne prehliadača. Prostredníctvom POP3 si e-maily sťahujete priamo do svojho poštového klienta (napríklad Outlook Express alebo Netscape Messenger) a máte ich uložené na pevnom disku počítača.

Preview - náhľad, podľa ktorého zistíte, ako sa zobrazí konečný výstup (napr. podoba vytlačenej stránky).

Provider - komerčná firma, ktorá vám za poplatok umožní pripojiť sa na internet.

Puzzle - skladačka, hádanka, hlavolam. Vyskytuje sa v mnohých počítačových hrách, jeho správne vyriešenie umožní pokračovať v hre.

Resume - zhrnúť, pokračovať, po prerušení začať znova. Pri sťahovaní súborov z internetu tento pojem znamená, že v prerušenom sťahovaní môžete ďalej pokračovať od miesta, kde k prerušeniu došlo. Nemusíte teda celý súbor začať sťahovať odznova.

ROM - Read Only Memory. Pamäť, do ktorej sú dáta zapísané napevno už pri výrobe. Informácie možno čítať, ale zmeny či nové údaje sa ukladať nedajú. Klasické ROM pamäte sa dnes postupne nahrádzajú takými, v ktorých možno pomocou špeciálnych programov aspoň časť údajov prepísať.

Script - v podstate ide o zápis zdrojového textu programu. Termín sa používa v súvislosti s jednoduchšími programovacími jazykmi.

Search - hľadanie na internete.

Server - (opak klienta) označuje sa tak počítač alebo program, ktorý poskytuje zdroj informácií. Podľa požiadaviek klienta mu posiela určité dáta či služby určené užívateľovi.

Shareware - voľne prístupný program, ktorý nájdete napríklad na internete. Môžete si ho stiahnuť a určitý čas bez obmedzení používať. Pokiaľ sa vám však zapáči a chcete ho využívať stále, prípadne v kompletnej podobe, musíte zaň zaplatiť.

SMS - Short Message Service. Doplnková služba mobilných telefónov GSM umožňujúca prijímať a odosielať textové správy s dĺžkou do 160 znakov. Na internete možno takéto správy posielať z tzv. SMS brán. Veľké množstvo z nich poskytuje služby zdarma.

Socket - zjednodušene povedané, ide o akýsi prístupový bod k niektorej zo služieb, ktoré sú k dispozícii na internete. Definuje sa adresou počítača, číslom portua použitým protokolom.

SPAM - elektronická pošta, ktorú ste si nevyžiadali, neobjednali. Zväčša má charakter reklamných a komerčných informácií, môžu to byť listy, ktoré sa šíria reťazovo, či rozličné upozornenia (napr. pozor na vírus).

Spider - ide o program, ktorý navštevuje webové stránky a číta ich obsah, vrátane podstránok. Informácie poskytuje svojmu materskému vyhľadávaciemu portálu, ktorý na základe nich vytvára záznamy vo svojej databáze.

SpyWare - nemilé programy, o existencii ktorých často nemáte ani potuchy, a pritom mapujú vaše aktivity a informácie odosielajú materskému serveru. Často bývajú inštalované spoločne s iným programom, ktorý ich služby využíva, či už očividne, alebo skryto. Po jeho odinštalovaní však z počítača nezmiznú.

Talk - internetová služba poskytujúca dvom ľuďom písomne viesť rozhovor v reálnom čase.

TCP/IP - Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. Skupina sieťových protokolov, bez ktorých nie je možné pripojenie počítača na internet. Pôvodne boli navrhnuté pre systém Unix, dnes ich využívajú všetky bežné operačné systémy.

Telnet - program a protokol, ktorý slúži na terminálové pripojenie na server. Zjednodušene povedané, zo svojho počítača používate iba klávesnicu, myš a monitor - všetky programy bežia na serveri.

Tools - nástroje či pomôcky, uľahčujúce využívanie tej-ktorej aplikácie.

UIN - Unique Identification Number. Jedinečné, unikátne identifikačné číslo. Používa ho napríklad program ICQ, kde môže mať mnoho užívateľov to isté meno či prezývku, ale jednoznačne sú odlíšiteľní podľa osobného identifikačného čísla.

Undo - táto aplikácia pomôže napraviť, odčiniť chybu, ktorej ste sa dopustili (napr. nechtiac vymažete text a undo ho vráti, v kartovej hre spravíte chybný krok a undo ho zruší).

Unix - Operačný systém, ktorý sa používa na vysokovýkonných počítačoch, napríklad na špičkových grafických staniciach alebo sálových počítačoch.

Upgrade - v slovenskej praxi sa zvykne hovoriť o "apgrejdovaní". Ide o nahradenie, inštaláciu, staršej verzie programu novšou, výkonnejšou.

Upload - opak download; prenášate dáta zo svojho počítača na server.

Username - užívateľské meno. Na mnohých miestach treba okrem hesla vyplniť aj túto kolónku.

Webhosting - na serveri sú umiestnené www stránky ďalšieho subjektu.

White hat - "biely klobúk", pomenovanie hackera, ktorý hľadá slabiny počítačových systémov, na namiesto toho, aby ich využil vo svoj prospech, upozorní správcu príslušnej siete, ktorý potom môže podniknúť patričné kroky skôr, než bezpečnostnú "dieru" niekto zneužije.

WWW - World Wide Web, tiež W3 alebo jednoducho web. Sieť globálnych rozmerov, na ktorej sú poprepletané internetové stránky pomocou hypertextových (nie iba textových) odkazov.

WYSIWYG - What You See Is What You Get, "čo vidíš, to dostaneš". WYSIWYG je taký textový editor, ktorý zobrazí stranu dokumentu na obrazovke rovnako, ako vyjde z tlačiarne (dnes sa už s inými takmer nestretnete). Vo WYSIWYG editore webových stránok pracujete s obrázkami, textom a inými dátami, pričom HTML kód za vás vygeneruje editor.

XML - eXtended Markup Language. Nástupca jazyka HTML, je zložitejší a výkonnejší ako jeho predchodca. Z internetových prehliadačov s ním zatiaľ, v obmedzenej podobe, dokáže pracovať iba MS Internet Explorer verzie 5.x.

Zahraničné vyhľadávače AltaVista(www.altavista.com);Excite(www.excite.com);HotBot(www.hotbot.com);Infoseek(www.infoseek.com);Yahoo(www.yahoo.com). Zároveň ho využíva aj prehliadač, keď žiada server o nejakú stranu.

Zip - počítačový formát (komprimácia) na sťahovanie objemnejších súborov z internetu alebo iného média v úspornej veľkosti.


Reklama


COPYRIGHT © AKRONET & VISOFT 1999 - 2002. All Rights Reserved.
DESIGNED BY PETER KRÁKORNÍK, BRATISLAVA, SLOVENSKO

E-MAIL: akronet@akronet.sk
MADE IN SLOVAKIA

Connected to Casablanca.sk!   ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

Aktualizácia
27.01.2002 16:21:02

Pridaj e-mail

Výmenné reklamné systémy v SR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v ČR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v EU
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v USA
www.gooo.sk

WWW stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou minimálne 15".