Home | Teória | Prax | Klienti | Sponzoring | Novinky | Legislatíva | URL | Email | Chat | WebMail

 

Reklama

Netvertising

Reklama

dnes je

NETVERTISING.SK
Virtuálny online portál o reklame v internetovej sieti nielen v Slovenskej republike!

Vydavateľ:

Akronet, Prešov
IČO
37051652
DIČ 7104029174
Číslo účtu 2628043339/1100

Visoft, Banská Bystrica
IČO
31440517/621
DIČ 31440517/621
Číslo účtu 2629002985/1100

Registrátor:
Mgr. Peter Krákorník
Mukačevská 5
080 01 Prešov
Tel.: 091 / 467 12

Šéfredaktor:
Mgr. P. Krákorník
Zástupca šéfredaktora:
Ing. Viktor Ištok
Redakcia:
Práve Ťa hľadáme!
Práve Ťa hľadáme!
Odborní garanti:
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
O chvíľu ich oslovíme...
Technický riaditeľ:
Ing. Viktor Ištok
Inzercia, Reklama:
www.netvertising.sk
Grafické riešenie:
Mgr. P. Krákorník

Fotografie:
archív sajtu
Webmaster:
Mgr. P. Krákorník
Web:
Akronet, Prešov

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Katalógové browsery
www.best.sk
www.box.sk
www.edom.sk
www.katalog.sk
www.napri.sk
www.stranky.sk
www.superzoznam.sk
www.surf.sk
www.zoznam.sk

Indexové browsery
altavista.uakom.sk
kompas.zoznam.sk

Štatistické servery
www.naj.sk
www.netsearch.sk

Voľný WWW priestor
www.home.sk
www.miesto.sk

E-mail zadarmo
www.pobox.sk
www.post.sk
www.inmail.sk

Bezplatné služby SMS
globtel
eurotel

Výmenný reklamný systém
www.gooo.sk

Voľne šírený softvér
www.tucows.sk
www.archiv.sk

- Chat -

Your browser doesn't support JAVA(tm) Applets

Popis služby

Chat je moderná interaktívna komunikačná služba internetu, ktorá dovoľuje online    komunikovať viacerým subjektov pripojeným na siet. Okamžite posielate a dostávate spravy. Je vhodná pre konferenčné (verejné), no aj privátne stretnutia. Program je v anglickom jazyku, avšak má intuitívne jednoduché ovládania, takže sa doň môžete veľmi skoro "dostať". Pre náš sajt ju v tejto podobe vyvynula a bezplatne dodala firma SOMI SYSTEMS Banská Bystrica. Ďakujeme!

Návod na použitie

  1. Potom, čo sa Vám kompletne načíta panel služby CHAT, kliknite na Load it! a čakajte, kým sa nenačíta ďalšie okno.

  2. Kurzor Vám začne blikať v okienku, pred ktorým je nadpis Nickname. Prosím, vpíšte do toho okna Vašu prezývku, či skutočné meno a stlačte tlačítko napravo s názvom Connect..

  3. Vyčkajte chvíľu a skontrolujte si, či sa Vaše meno (prezývka) objavilo v pravom stĺpci pod nadpisom Who is on: Pod ním alebo nad ním sa môžu vyskytovať mená ďalších účastníkov Chat-u!

  4. Ak je všetko v poriadku, kurzor by sa mal objaviť v spodnom riadku a to za titulom Type here: Do tohto riadku budete rad radom zapisovať správy, ktoré potom odošlete stlačením klávesnice Enter. Správu dostanú všetci účastníci (ich súpis nájdete v pravom stĺpci) stretnutia, pričom sa objavi na monitore!

  5. Ak chcete správu odoslať iba jednému z účastníkov Chat-u. Po napísaní správy (Type here:) kliknite myšou na jeho meno v pravom stĺpci (Who is on:), vráťte sa do riadku (Type here:) a stačte Enter. Správa bude privátna a doručená iba vybranému subjektu, pričom ju ostatní na monitore neuvidia.

  6. V prípade, že chcete Chat opustiť, stlačte prosím v ľavom hornom rohu (veľa tlačítka Connect) tlačítko Disconnect, alebo známy krížik (pre programy na platforme Windows) v pravom hornom rohu.

Ďakujeme Vám, za využívanie našej služby!

Chat dodala firma SOMI SYSTEMS Banská Bystrica. Ďakujeme!


Reklama


COPYRIGHT © AKRONET & VISOFT 1999 - 2002. All Rights Reserved.
DESIGNED BY PETER KRÁKORNÍK, BRATISLAVA, SLOVENSKO

E-MAIL: akronet@akronet.sk
MADE IN SLOVAKIA

Connected to Casablanca.sk!   ServerHousing.sk - Server uz od 2 000,-Sk/mesiac!

Aktualizácia
27.01.2002 16:25:05

Pridaj e-mail

Výmenné reklamné systémy v SR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v ČR
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v EU
www.gooo.sk

Výmenné reklamné systémy v USA
www.gooo.sk

WWW stránky sú optimalizované pre Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou minimálne 15".